struna tražilica

image shadow

ginekonim

im. m. jd.
definicija
 

dodatak antroponimijskoj formuli muške osobe izveden od ženskoga osobnog imena ili nadimka

istovrijednice
 

engleski: gynaeconym

njemački: Gynäkonym

francuski: gynéconyme

ruski: гинeкoним, прoзвищe мужa пo жeнe

napomena
 
Najčešće je riječ o osobnome imenu ili nadimku majke ili supruge. Prema definiciji iz priručnika Osnoven sistem naziv se ginekonim odnosi isključivo na prezimena, no iz primjera kao što je Viktor Car Emin te iz ruske antroponimije razvidno je da se naziv odnosi i na druge antroponimijske kategorije (ponajprije nadimke). Petar Šimunović naziv ginekonim upotrebljava i u značenju 'imenovanje muža (oca, brata, sina...) po imenu (nadimku) ženske osobe', no kako je riječ o procesu, u tome bi značenju bio prikladniji neovjereni naziv ginekonimizacija (istovrijedan višerječnim nazivima u ruskome, slovenskome, češkome i slovačkome jeziku). U engleskoj i francuskoj onomastici naziv je ginekonim sinoniman višerječnomu nazivu žensko osobno ime.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)