struna tražilica

image shadow

geografski pol

definicija
 

točka u kojoj Zemljina rotacijska os siječe Zemljinu površinu

predloženi naziv (IHJJ)
 
zemljopisni pol
istovrijednice
 

engleski: geographical pole

njemački: Erdpol, Pol

francuski: pôle géographique

napomena
 
Postoje dva geografska pola, sjeverni i južni. Sjeverni pol bliži je Sjevernjači. Geografski polovi nazivaju se i trenutačnim polovima.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik