struna tražilica

image shadow

gen FOXP2

definicija
 

gen koji je povezan s razvojem moždanih struktura odgovornih za produkciju ljudskoga govora

vrela
kontekst
 
Iako se danas zaista sve više govori o genetskoj podlozi PJT-a te ih povezuju s genima FOXP2 i CNTNAP2 (Vernes i sur., 2008), nema slaganja oko mehanizma koji dovodi do narušenog jezika: radi li se o poremećaju slušne percepcije (Tallal, 1976), radnog pamćenja (Gathercole, 2006) ili nekoga specifičnog dijela jezičnog sustava, na primjer fonologije (Leonard, 1998), morfologije (Rice i sur., 1995) ili sintakse (Clahsen, 1989).
vrela
istovrijednice
 

engleski: FOXP2 gene

napomena
 
Mutacije na genu FOXP2 smanjuju jezičnu i motoričku sposobnost, što navodi na zaključak o njegovoj važnosti za razvoj ljudskoga jezika. Tezu podupire i činjenica da se taj gen u čovjekolikih majmuna, čovjekovih najbližih evolucijskih rođaka, razlikuje od ljudskoga. S druge strane, analiza drevnoga DNK-a Homo neanderthalensisa pokazala je postojanje gena FOXP2 istovjetnoga ljudskome.
razredba
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji