struna tražilica

image shadow

geminalni dioli

definicija
 

soli koji imaju dvije hidroksilne skupine na istome ugljikovu atomu

istovrijednice
 

engleski: geminal diols

napomena
 
Geminalni dioli nastaju adicijom vode na karbonilnu skupinu aldehida ili ketona.
privitak
 
geminalni dioli
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja