struna tražilica

image shadow

funkcija gustoće neprekidnoga slučajnog vektora

definicija
 

nenegativna izmjeriva realna funkcija $f$ definirana na euklidskome prostoru $R^d$ iste dimenzije kao dani slučajni vektor, a takva da se vrijednost zakona razdiobe danoga slučajnog vektora na bilo kojemu Borelovu skupu $B$ od $R^d$ može prikazati kao Lebesgueov integral od $f$ na $B$

istoznačnice
 

dopušteni naziv: gustoća neprekidnoga slučajnog vektora

istovrijednice
 

engleski: density of continuous random vector

razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi