struna tražilica

image shadow

funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable

definicija
 

nenegativna izmjeriva realna funkcija $f$ na skupu realnih brojeva takva da se vrijednost zakona razdiobe dane slučajne varijable na bilo kojemu Borelovu skupu $B$ realnih brojeva može prikazati kao Lebesgueov integral od $f$ na $B$

istoznačnice
 

dopušteni naziv: gustoća neprekidne slučajne varijable

istovrijednice
 

engleski: density of continuous random variable

napomena
 
Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable $X$ svaka je izmjeriva funkcija $f : R \rightarrow R_+$ takva da za svaki Borelov skup $B$ vrijedi da je $P (X \in B) = \int_B f(x)\, dx$.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi