struna tražilica

image shadow

funkcija dviju varijabla

definicija
 

funkcija definirana na podskupu Kartezijeva umnoška dvaju skupova

istoznačnice
 

dopušteni naziv: funkcija dvaju argumenata

istovrijednice
 

engleski: function of two variables, function of two arguments

simbol
 
$$f(x,y)$$
napomena
 
U pravilu se misli na funkcije definirane na podskupu od ${\bf R}^2$ s vrijednostima u skupu realnih brojeva, odnosno realne funkcije dviju realnih varijabla.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi