struna tražilica

image shadow

fungicid

im. m. jd.
definicija
 

pripravak za suzbijanje parazitskih gljiva i pseudogljiva na biljkama

vrela
istovrijednice
 

engleski: fungicide

njemački: Fungizid

latinski: fungicidium

francuski: fongicide

napomena
 
Fungicidi se prema kemijskome sastavu dijele na anorganske (na osnovi bakra, na osnovi sumpora, kombinacije s organskim fungicidima) i organske (s povišenim djelovanjem, sistemici). Prema načinu djelovanja dijele se na preventivne i kurativne. Prema mjestu primjene dijele se na fungicide koji se primjenjuju na nadzemnim dijelovima biljaka, sjemenu ili tlu.
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini