struna tražilica

image shadow

Freundlichova adsorpcijska izoterma

definicija
 

empirijska jednadžba koja opisuje ovisnost površinske koncentracije ili udjela na površini adsorbirane tvari o množinskoj koncentraciji tvari u otopini ili o parcijalnome tlaku u plinskoj smjesi pri višeslojnoj adsorpciji na nesavršenu čvrstu površinu

istoznačnice
 

dopušteni naziv: Freundlichova izoterma

istovrijednice
 

engleski: Freundlich absorption isotherm, Freundlich isotherm

formula
 
log(\mathit{\Gamma} / mol m^{-2})=log(\mathit{K} / mol m^{-2})+\frac{1}{\mathit{n}}log(\mathit{c} / mol dm^{-3})
napomena
 
Freundlichova adsorpcijska izoterma vrijedi za niske koncentracije tvari u otopini, odnosno niske parcijalne tlakove plinovitih sastojaka koji se adsorbiraju na površinu.
razredba
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje