struna tražilica

image shadow

frazem

im. m. jd.
definicija
 

višerječna leksička jedinica koja se sastoji najmanje od dviju sastavnica, a značajke su joj cjelovitost, čvrsta struktura, ustaljenost, reproduktivnost, slikovitost, ekspresivnost i konotativno značenje

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: frazeološka jedinica

nepreporučeni naziv: frazeologem, frazeologizam, idiom, fraza, idiomatski izraz, idiomatska fraza, stalni izraz, stalni leksički kompleks, ustaljeni izraz, ustaljena kolokacija, ustaljena fraza, okamenjeni izraz, okamenjeni sklop, okamenjena fraza, frazeološki obrat, frazeološki sklop, frazalni leksem, fiksirani izraz, frazeološki izraz, frazeološka konstrukcija, grupa riječi

istovrijednice
 

engleski: idiom, set phrase, fixed phrase, idiomatic phrase, phraseme

njemački: Phraseologismus, Phrasem, Phraseolexem, phraseologische Wortverbindung, Wortgruppenlexem, Redewendung, Idiom

francuski: phrasème, phraséologisme, unité phraséologique, expression idiomatique, idiotisme

ruski: фразеологизм, фразеологическая единица, фразеологический оборот, идиома

talijanski: frasema, locuzione idiomatica, espressione idiomatica

češki: frázem, idiom

švedski: idiom, idiomatiskt uttryck

podređeni nazivi
 
animalistički frazem, dijalektni frazem, frazem fonetska riječ, frazem sveza riječi, frazemska polusloženica, frazemska rečenica, internacionalni frazem, nacionalni frazem, poredbeni frazem, posuđeni frazem, somatski frazem, zoonimni frazem
napomena
 
Od osamostaljenja frazeologije kao zasebne jezikoslovne discipline upotrebljavao se pod utjecajem ruske frazeologije naziv frazeologizam. Sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća po uzoru na ostale jedinice jezičnoga susatava (fonem, morfem, leksem, grafem…) prihvaćen je naziv frazem i on do danas ostaje preporučeni naziv.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)