struna tražilica

image shadow

fosfonska kiselina

definicija
 

oksokiselina fosfora sustavnoga imena divodikov hidridotrioksofosfat(2‒)

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: hidridotrioksofosforna(2‒) kiselina, fosforasta kiselina

nepreporučeni naziv: fosfonatna kiselina

istovrijednice
 

engleski: phosphonic acid, hydridodihydroxidooxidophosphorus acid

formula
 
\mathrm{H_{2}PHO_{3}}
napomena
 
Čista fosfonska kiselina bezbojna je krutina stabilna pri sobnoj temperaturi. Dobiva se reakcijom fosforova(III) oksida (P4O6) ili fosforova(III) klorida (PCl3) s vodom. Molekule fosfonske kiseline u kristalnoj se strukturi povezuju vodikovim vezama te tako nastaje trodimenzijska mreža. U vodenoj otopini može otpustiti dva kisela vodikova iona.
privitak
 
fosfonska kiselina
razredba
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje