struna tražilica

image shadow

forenzička toksikologija

definicija
 

znanstvena disciplina koja proučava medicinski i pravni aspekt štetnoga djelovanja tvari na organizme s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: forenzična toksikologija

istovrijednice
 

engleski: forensic toxicology

razredba
 

polje: kliničke medicinske znanosti
projekt: Forenzično-kriminalističko nazivlje, Forenzično-kriminalističko nazivlje