struna tražilica

image shadow

fonološka kompetencija

definicija
 

poznavanje te sposobnost percepcije i produkcije fonema, alofona, fonetskih obilježja po kojima se razlikuju, fonetskoga sastava riječi, rečenične fonetike, naglaska i ritma rečenice, intonacije, fonetske redukcije, redukcije samoglasnika, naglašenih i nenaglašenih slogova, asimilacije, elizije

vrela
kontekst
 
Budući da fonološka kompetencija uz sposobnost proizvodnje označava i sposobnost opažanja i primanja glasova (fonema i alofona, razlikovnih obilježja), slogova, naglasnih i prozodijskih obilježja, uz opise izgovora govornika na razini B1, često se opisuje i izgovor njegovih sugovornika, tj. izgovor osoba koje govornik na razini B1 može razumjeti (v. 2.2.1.1. Aktivnosti i strategije proizvodnje, 2.2.1.2. Aktivnosti i strategije primanja, 2.2.1.3. Aktivnosti i strategije međudjelovanja, 3.3.1. Funkcionalna kompetencija na razini B1 prema ZEROJ-u).
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: izgovorna kompetencija

istovrijednice
 

engleski: phonological competence

njemački: phonologische Kompetenz

francuski: compétence phonologique

ruski: фонологическая компетенция

razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)