struna tražilica

image shadow

fonetika

im. ž. jd.
definicija
 

znanost o govoru

istovrijednice
 

engleski: phonetics

njemački: Phonetik

francuski: phonétique

ruski: фонетика

talijanski: fonetica

češki: fonetika

švedski: fonetik

podređeni nazivi
 
akustička fonetika, artikulacijska fonetika, auditivna fonetika, eksperimentalna fonetika, forenzička fonetika, kognitivna fonetika
napomena
 
O odnosu fonetike i fonologije mnogo se raspravljalo tijekom 20. stoljeća. Dio se znanstvenika zalagao za strogo razdvajanje tih dviju disciplina, dio ih je izjednačavao, a dio je zagovarao ideju da je fonetika dio lingvistike. Fonetiku i fonologiju nije moguće u potpunosti razdvojiti jer im je širi predmet proučavanja jezična djelatnost, odnosno proučavanje glasova. No, treba razlikovati njihova područja istraživanja. Govorna konkretizacija u fonologiji proučava se tek u onoj mjeri koja je potrebna da se opiše razlikovna funkcija glasova u pojedinim jezičnim sustavima. Fonetika proučava sve aspekte govora, neovisno o njihovoj jezičnoj uvjetovanosti, ali ne proučava funkciju glasova u jeziku, nego njihove fizičke aspekte. Budući da ima vlastiti predmet proučavanja i vlastitu metodologiju, fonetika se smatra samostalnom znanošću.
razredba
 

polje: filologija
grana: fonetika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)