struna tražilica

image shadow

fokus-skupina

definicija
 

kvalitativna metoda prikupljanja podataka koja se oslanja na interakciju sudionika odabranih osobina, okupljenih u manje skupine u kojima raspravljaju o zadanim temama

vrela
kontekst
 
Treba još jednom naznačiti da je metoda fokus grupe superioran mehanizam za generiranje hipoteza kad se malo zna o problemu koji se izučava. Različite socijalno osjetljive i nedovoljno istražene hipoteze pokazuju relevantnost fokus grupa te omogućuju pristup rijetkim pojavama ili pojavama koje je teško promatrati i istraživati. Fokus grupe omogućuju i prikupljanje informacija o ispitanicima koji nisu nužno prisutni (istraživanje običaja, religija), zatim istraživanja u području komunikacija, antropologije i etnografije, gdje su pravilan pristup i ulaženje u dubinu teme istraživanja omogućeni tek putem fokus grupe.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: fokus-grupa

istovrijednice
 

engleski: focus group

napomena
 
Osnovni je cilj fokus-skupine potaknuti dubinsku diskusiju kojom će se istražiti vrijednosti ili stajališta ispitanika prema nekome problemu ili temi, odnosno razumjeti i objasniti značenja, vjerovanja i kulturu koja utječe na osjećaje, stajališta i ponašanja individua.
razredba
 

polje: interdisciplinarne društvene znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji