struna tražilica

image shadow

fizisorpcija

im. ž. jd.
definicija
 

adsorpcija koja se pojavljuje nastajanjem međumolekulskih interakcija uglavnom van der Waalsovih sila

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: fizikalna adsorpcija

nepreporučeni naziv: van der Waalsova adsorpcija

istovrijednice
 

engleski: physisorption, physical adsorption

razredba
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje