struna tražilica

image shadow

financijski pokazatelji za ocjenu poslovanja banke

definicija
 

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji kojima se ocjenjuje poslovanje banke na temelju sigurnosti i uspješnosti poslovanja

istovrijednice
 
podređeni nazivi
 
pokazatelji investiranja banke, pokazatelji odnosa u bilanci banke, pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka banke, pokazatelji profitabilnosti banke
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja