struna tražilica

image shadow

financijska uredba

definicija
 

uredba koja sadržava načela i pravila o izvršavanju općega proračuna EU-a, a koja je podložna izmjenama svake tri godine ili po potrebi sukladno postupku predviđenu člankom 322. UFEU-a

vrela
istovrijednice
 

engleski: financial regulation

njemački: Haushaltsordnung

francuski: règlement financier

slovenski: finančna uredba

kratice
 

hrvatska: FU

engleska: FR

njemačka: HO

francuska: RF

napomena
 
Financijska uredba ima horizontalni karakter i primjenjuje se na sva područja prihoda i rashoda. Najnovija financijska uredba nalazi se u zakonodavnome postupku: Prijedlog Komisije od 28. svibnja 2010. za donošenje Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije (KOM (2010) 260 konačna verzija 2010/0154/COD).
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije