struna tražilica

image shadow

financijska obveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

definicija
 

financijska obveza koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti, pri čemu se promjene fer vrijednosti priznaju u računu dobiti i gubitka

istoznačnice
 

dopušteni naziv: financijska obveza po poštenoj vrijednosti kroz dobit ili gubitak

istovrijednice
 

engleski: financial liability at fair value through profit or loss

razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja