struna tražilica

image shadow

financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

definicija
 

financijska imovina klasificirana kao imovina namijenjena trgovanju te kao takva pripada kratkotrajnoj financijskoj imovini

kontekst
 
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak početno se mjeri po trošku stjecanja, tj. po fer vrijednosti plaćenoj pri njezinom stjecanju.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, financijska imovina po poštenoj vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, financijska imovina po poštenoj vrijednosti kroz dobit ili gubitak

istovrijednice
 

engleski: financial asset at fair value through profit or loss

razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja