struna tražilica

image shadow

fer vrijednost umanjena za troškove otuđenja

definicija
 

cijena koja bi bila ostvarena prodajom imovine ili plaćanjem obveze na određeni datum umanjena za troškove koji nastaju pri prodaji

istoznačnice
 

dopušteni naziv: poštena vrijednost umanjena za troškove otuđenja

nepreporučeni naziv: pravična vrijednost umanjena za troškove otuđenja, korektna vrijednost umanjena za troškove otuđenja

istovrijednice
 

engleski: fair value less costs of disposal

napomena
 
Prema Međunarodnome računovodstvenom standardu 36 (Umanjenje imovine) troškovi otuđenja, osim troškova koji su već priznati kao obveza, oduzimaju se pri mjerenju fer vrijednosti umanjene za troškove otuđenja. Primjeri su takvih troškova pravni troškovi, pristojbe i slični porezi, troškovi uklanjanja imovine i izravni dodatni troškovi pripreme imovine za prodaju. Međutim, otpremnine (kako su utvrđene u MRS 19) i troškovi povezani sa smanjenjem ili reorganizacijom poslovanja nakon otuđenja imovine nisu izravni dodatni troškovi otuđenja imovine.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja