struna tražilica

image shadow

fatička funkcija jezika

definicija
 

funkcija jezika kojom se izražava odnos prema komunikacijskome kanalu kojim se prenosi poruka

istovrijednice
 

engleski: phatic function of language

njemački: phatische Funktion der Sprache

francuski: fonction phatique du langage

ruski: фатическая функция языка

napomena
 
Fatička je funkcija jezika usmjerena na održavanje komunikacije te se pozornost stavlja na uspostavu, produžetak ili obustavu komunikacije, pri čemu govornik provjerava ispravnost kanala kojim se prenosi poruka (čujemo li se, ima li koga, halo itd.).
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)