struna tražilica

image shadow

Faradayeva konstanta

definicija
 

konstanta koja je jednaka umnošku Avogadrove konstante i elementarnoga naboja i ima važnu ulogu u Faradayevim zakonima elektrolize

predloženi naziv (IHJJ)
 
Faradayeva stalnica
istovrijednice
 

engleski: Faraday constant

francuski: constante de Faraday

jednadžba
 
$F = eN_\textrm{A} = 96485,3399\, \textrm{C}/\textrm{mol}$
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici