struna tražilica

image shadow

faktor zaduženosti

definicija
 

financijski pokazatelj dinamičke zaduženosti kojim se ocjenjuje koliko je poduzeću potrebno godina da iz zadržane dobiti i troškova amortizacije pokrije ukupne obveze

kontekst
 
Faktor zaduženosti je indikator koji daje informaciju o tome koliko je godina potrebno da bi se iz zadržane dobiti i amortizacije pokrile ukupne obveze. Što je ovaj pokazatelj veći veća je i zaduženost. Referentna vrijednost ovog pokazatelja je oko 3 godine.
vrela
istovrijednice
 

engleski: debt factor

njemački: Verschuldungsfaktor

kratice
 

hrvatska: FZ

napomena
 
Važno je istaknuti da je faktor zaduženosti samo indikator zaduženosti. Naime, zadržana dobit i amortizacija jesu obračunske, a ne novčane kategorije pa se njima ne mogu podmirivati obveze. Vrijednost ukupnih obveza treba uključivati sve obveze, uključujući stavke Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Formula za izračun glasi: FZ = ukupne obveze / (zadržana dobit + troškovi amortizacije).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja