struna tražilica

image shadow

faktor odjeljivanja

definicija
 

omjer relativnoga zadržavanja dviju tvari koje se kromatografski odjeljuju

istoznačnice
 

dopušteni naziv: čimbenik odjeljivanja

nepreporučeni naziv: koeficijent selektivnosti

istovrijednice
 

engleski: separation factor

simbol
 
$α$
napomena
 
Faktor odjeljivanja je u ionskoj izmjeni ravnotežni omjer koncentracija iona u izmjenjivaču i u otopini, a u ekstrakciji ravnotežni omjer koeficijenata razdiobe.
razredba
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja