struna tražilica

image shadow

faktor kvalitete

definicija
 

dozimetrijska veličina kojom se procjenjuje biološki učinak zračenja s obzirom na vrstu zračenja prema nekome usporedbenom zračenju

istovrijednice
 

engleski: quality factor

njemački: Qualitätsfaktor

simbol
 
$Q$
razredba
 

polje: fizika
grana: biofizika i medicinska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici