struna tražilica

image shadow

faksimil karte

definicija
 

kopija stare karte umnožene tako da bude što vjernija izvorniku

predloženi naziv (IHJJ)
 
faksimil zemljovida
istovrijednice
 

engleski: facsimile map

njemački: Faksimilekarte

francuski: fac-similé

razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik