struna tražilica

image shadow

F-test

im. m. jd.
definicija
 

test koji služi za provjeru jesu li varijance dviju skupina podataka jednake

istovrijednice
 

engleski: F-test

napomena
 
Ako su varijance (uz pretpostavljenu normalnu razdiobu) jednake, varijabla ###F=\frac{{s_{1}}^{2}}{{s_{2}}^{2}}### je karakterizirana distribucijom s kb=n1-1 stupnjeva slobode u brojniku i kn=n2-1 stupnjeva slobode u nazivniku. s12 i s12 nezavisne su procjene varijanci σ12 i σ22. Ako se hipoteza H0 prihvaća, tada se vrijednost F u 100x(1-α) % slučajeva nalazi unutar intervala određenog pragovima značajnosti F1 i F2, koji su odabrani tako da vrijedi ###P\left \{ F< F_{1} \right \}=\frac{\alpha }{2} i P\left \{ F> F_{2} \right \}=\frac{\alpha }{2}###.
razredba
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Geomatematički rječnik