struna tražilica

image shadow

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

ime
definicija
 

decentralizirana agencija EU-a osnovana radi prikupljanja, analiziranja i pružanja objektivnih informacija o pojavnim oblicima droga i ovisnosti, pružanja znanstveno zasnovanih mišljenja o tome problemu te radi prikupljanja materijala potrebnih za donošenje strategija za borbu protiv droga

istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: Europski centar za monitoriranje droga i ovisnosti, Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama

istovrijednice
 

engleski: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

njemački: Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

francuski: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

kratice
 

engleska: EMCDDA

njemačka: EBDD

francuska: OEDT

napomena
 
Centar je osnovan 1993. (Uredba (EZ-a) br. 1920/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskome centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (prerađena), a počeo je s radom 1995. u Lisabonu. Ranije se nazivao Europski centar za praćenje droga (European Drugs Monitoring Centre) i Agencija za droge EU-a (EU Drugs Agency).
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije