struna tražilica

image shadow

Europska zaklada za stručnu izobrazbu

ime
definicija
 

regulatorna agencija za politiku EU-a osnovana radi doprinosa razvoju sustava obrazovanja i stručne izobrazbe u zemljama partnerima EU-a kroz reformu obrazovanja, stručne izobrazbe i sustava tržišta rada

istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: Europska zaklada za obrazovanje

istovrijednice
 

engleski: European Training Foundation

njemački: Europäischen Stiftung für Berufsbildung

francuski: Fondation européenne pour la formation

slovenski: Evropska fundacija za usposabljanje

kratice
 

engleska: ETF

njemačka: ESB

francuska: FEF

napomena
 
Osnovana je 1990., a s radom je počela 1994. sa sjedištem u Torinu u Italiji.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije