struna tražilica

image shadow

Europska policijska akademija

ime
definicija
 

agencija EU-a za unapređenje suradnje na području unutarnjih poslova kroz organiziranje tečajeva, seminara i konferencija o temama ključnim za sve policije EU-a koji se odvijaju u nacionalnim policijskim akademijama država članica

istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: Europska policijska škola, Europska visoka policijska škola, Europski policijski fakultet, Europski policijski koledž

istovrijednice
 

engleski: European Police College

njemački: Europäische Polizeiakademie

francuski: Collège européen de police

slovenski: Evropska policijska akademija

kratice
 

hrvatska: EPA

engleska: CEPOL

njemačka: EPA

francuska: CEPOL

napomena
 
EPA je osnovana 2005. godine (Odlukom Vijeća 2005/681/JHA od 20. rujna 2005.) sa sjedištem u Bramshillu u Engleskoj.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije