struna tražilica

image shadow

Europska komisija

ime
skraćeni oblik naziva
 
Komisija
definicija
 

institucija Europske unije sastavljena od po jednoga člana iz svake države članice izabranoga na pet godina koja kao neovisno tijelo zastupa opće interese Unije, predlaže zakonodavne akte i druge akte predviđene Ugovorima, nadzire primjenu prava Unije, izvršava proračun, koordinacijske, izvršne i upravljačke funkcije kako je utvrđeno u Ugovorima, upravlja programima, osigurava vanjsko predstavljanje Unije i nije politički odgovorna državama članicama

vrela
istovrijednice
 

engleski: European Commission

njemački: Europäische Kommission

francuski: Commission européenne

talijanski: Commissione europea

kratice
 

hrvatska: EK

engleska: EC

njemačka: EK

francuska: CE

napomena
 
Od 1. 11. 2014. broj članova Europske komisije smanjuje se na dvije trećine broja država članica, a svaka država članica bit će zastupljena u članstvu Europske komisije u dvama od triju rotacijskih ciklusa, osim ako Europsko vijeće ne odluči drukčije (čl. 17. st. 5. UEU-a). Što se imena Europske komisije tiče, valja napomenuti da čl. 17. UEU-a govori o Komisiji. Ona si je sama dala naziv Europska komisija internim zaključkom od 12. 11. 1993. U pravnoj literaturi kao i u europskim aktima nerijetko se upotrebljava naziv Europska komisija.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije