struna tražilica

image shadow

Europska agencija za vrijednosne papire i tržište kapitala

ime
definicija
 

decentralizirano tijelo EU-a koje djeluje u mreži Europskoga sustava financijskoga nadzora s ciljem zaštite javnoga interesa i pridonošenja stabilnosti i učinkovitosti financijskoga sustava Unije u području vrijednosnih papira, uključujući i pitanja revizije, financijskoga izvješćivanja, ponuda za preuzimanje, tržišta derivata, kliringa i namire

istovrijednice
 

engleski: European Securities and Markets Authority

njemački: Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

francuski: Autorité européenne des marchés financiers

slovenski: Evropski organ za vrednostne papirje in trge

kratice
 

engleska: ESMA

francuska: AEMF

napomena
 
Agencija je započela s radom 1. siječnja 2011. na temelju Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o uspostavljanju europskih nadzornih tijela (Europske agencije za vrijednosne papire i tržište kapitala), kojom se nadopunjuje Odluka br. 716/2009/EZ i ukida Odluka Komisije br. 2009/77/EZ. U hrvatskome se jeziku za ovu agenciju upotrebljava engleska kratica ESMA.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije