struna tražilica

image shadow

Europska agencija za pomorsku sigurnost

ime
definicija
 

agencija EU-a sa zadaćama pružanja tehničke i znanstvene pomoći u primjeni propisa EU-a na području pomorske sigurnosti i sprečavanju onečišćenja izazvana pomorskim prometom kao i u primjeni i procjeni učinkovitosti poduzetih mjera

istovrijednice
 

engleski: European Maritime Safety Agency

njemački: Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

francuski: agence européenne pour la sécurité maritime

slovenski: Evropska agencija za pomorsko varnost

kratice
 

francuska: AESM

međunarodna: EMSA

napomena
 
Agencija je osnovana 2002. godine sa sjedištem u Lisabonu.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije