struna tražilica

image shadow

Europska agencija za obnovu

ime
definicija
 

agencija EU-a zadužena za vođenje glavnih programa pomoći EU-a u Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, na Kosovu i Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji

istovrijednice
 

engleski: European Agency for Reconstruction

njemački: Europäische Agentur für Wiederaufbau

francuski: agence européenne pour la reconstruction

slovenski: Evropska agencija za obnovo

kratice
 

francuska: AER

međunarodna: EAR

napomena
 
Agencija je osnovana u veljači 2000. sa sjedištem u Solunu u Grčkoj, a djelovala je do 2008. godine
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije