struna tražilica

image shadow

Europska agencija za kontrolu ribarstva

ime
definicija
 

agencija za politiku EU-a uspostavljena radi operativne koordinacije kontrole ribarstva i inspekcijskih aktivnosti te suradnje država članica i radi pomaganja u jedinstvenoj i učinkovitoj primjeni i provođenju Zajedničke ribarstvene politike

istoznačnice
 

zastarjeli naziv: Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice

istovrijednice
 

engleski: European Fisheries Control Agency

njemački: Europäische Fischereiaufsichtsagentur

francuski: Agence européenne de contrôle des pêches

kratice
 

međunarodna: EFCA

napomena
 
Agencija je osnovana 2005. godine sa sjedištem u Vigu u Španjolskoj. Do 1. 1. 2012. nazivala se Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (Community Fisheries Control Agency, CFCA)
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije