struna tražilica

image shadow

elektronička pomorska navigacijska karta

definicija
 

pomorska navigacijska vektorska karta normirana sadržaja i strukture koju za uporabu s informacijskim sustavom s prikazom elektroničkih pomorskih karata izdaju službeni i ovlašteni hidrografski uredi

predloženi naziv (IHJJ)
 
elektronički pomorski navigacijski zemljovid
istovrijednice
 

engleski: Electronic Navigational Chart

francuski: carte électronique de navigation

kratice
 

engleska: ENC

njemačka: ENC

napomena
 
Elektronička pomorska navigacijska karta sadržava sve informacije pomorske karte nužne za sigurnu navigaciju, a može sadržavati i dodatne informacije uz one što ih sadržava papirnata karta (npr. smjerovi plovidbe). Karta mora biti izrađena u skladu sa specifikacijama Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization – IHO) objavljenima u časopisu IHO Publication S-57.
razredba
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik