struna tražilica

image shadow

ekvivalentna masa

definicija
 

masa tvari koja u neutralizacijskim titracijama reagira s jednim molom vodikova iona, a u oksidoredukcijskim titracijama s jednim molom elektrona

vrela
istovrijednice
 

engleski: equivalent mass

razredba
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja