struna tražilica

image shadow

ekscentrično opterećenje kratkoga štapa

definicija
 

djelovanje sile na kratkome štapu izvan težišta presjeka

vrela
istovrijednice
 

engleski: eccentric load of short member

njemački: exzentrische Belastung des kurzen Stabes

napomena
 
Pri ekscentričnome opterećenju rezultanta vanjskih sila ne poklapa se s osi štapa, ali je s njom usporedna. Hvatište sile F u točki A naziva se polom sile. Udaljenost e od pola A od težišta poprečnoga presjeka naziva se ekscentricitet sile F. Redukcijom sile u težište presjeka dobit ćemo silu F koja djeluje u težištu presjeka i spreg sila s momentom M = Fe. Ravnina djelovanja momenta M s glavnom osi tromosti z zatvara kut α. Prema tome, ekscentrično je opterećenje zajedničko djelovanje čistoga kosog svijanja i aksijalnoga opterećenja (tlaka ili vlaka).
privitak
 
ekscentrično opterećenje kratkoga štapa
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: nosive konstrukcije
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja