struna tražilica

image shadow

ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

definicija
 

proces osiguravanja uravnoteženoga razvoja u EU-u, smanjivanja strukturnih neujednačenosti između regija i ostvarivanja harmoničnoga razvoja povezana s gospodarskom učinkovitošću, društvenom kohezijom i ekološkom uravnoteženošću, pri čemu se posebna pozornost poklanja ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama izloženima ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otoci, pogranične i planinske regije

vrela
istoznačnice
 

zastarjeli naziv: gospodarska i socijalna kohezija

istovrijednice
 

engleski: economic, social and territorial cohesion

njemački: wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt

francuski: cohésion économique, sociale et territoriale

napomena
 
Prema Ugovoru iz Lisabona ta je politika kategorizirana kao podijeljena nadležnost između Unije i država članica (čl. 4. UFEU-a), a regulira je Glava XVIII (čl. 174. do 178. UFEU-a). Svake tri godine Komisija podnosi Europskomu parlamentu, Vijeću, Gospodarskomu i socijalnomu odboru te Odboru regija izvješće o napretku postignutu u ostvarivanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije te o načinu na koji su tomu doprinijela različita sredstva predviđena ovim člankom. To je izvješće, prema potrebi, popraćeno i odgovarajućim prijedlozima.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije