struna tražilica

image shadow

ekonomska dodana vrijednost

definicija
 

predupravljačka i normativna mjera ocjene povećanja vrijednosti poduzeća prema kojoj se vlasnička glavnica povećava samo ako je rentabilnost vlastitoga kapitala veća od troškova vlastitoga kapitala

vrela
kontekst
 
Model ekonomske dodane vrijednosti je prošireni model preostalog (rezidualnog) profita. Za razliku od preostalog profita, ekonomska dodana vrijednost uzima u obzir troškove kapitala umjesto minimalne stope povrata. Navedenim pristupom dolazi se do promjene koncepta iz knjigovodstvenog u ekonomski.
vrela
istovrijednice
 

engleski: economic value added

njemački: Geschäftswertbeitrag

kratice
 

međunarodna: EVA

napomena
 
Ekonomska dodana vrijednost izračunava se kao apsolutni iznos. Formula za izračun glasi: EVA = uloženi kapital * (rentabilnost vlastitoga kapitala - troškovi vlastitoga kapitala).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja