struna tražilica

image shadow

ekonomičnost ukupnoga poslovanja

definicija
 

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica ukupnoga prihoda ostvaruje po jedinici ukupnoga rashoda

istovrijednice
 

engleski: total economy ratio

kratice
 

hrvatska: EUP

napomena
 
Ako je pojedinačni financijski pokazatelj ekonomičnosti veći od 1, to znači da su prihodi veći od rashoda i obrnuto. Formula za izračun glasi: EUP = ukupni prihodi / ukupni rashodi.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja