struna tražilica

image shadow

ekonomičnost prodaje

definicija
 

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica prihoda od prodaje ostvaruje po jedinici rashoda od prodaje

istovrijednice
 

engleski: sales economy ratio

kratice
 

hrvatska: EP

napomena
 
Ako je pojedinačni financijski pokazatelj ekonomičnosti veći od 1, to znači da su prihodi veći od rashoda i obrnuto. Ekonomičnost prodaje jest relativni iskaz bruto marže. Formula za izračun glasi: EP = prihodi od prodaje / rashodi od prodaje.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja