struna tražilica

image shadow

egzercitiv

im. m. jd.
definicija
 

iskaz kojim se izražava donošenje odluke, preporuke ili zagovora

istovrijednice
 

engleski: exercitive

njemački: exerzitiver Sprechakt

francuski: exercitif

ruski: экзерситив

švedski: exercitiv

napomena
 
Egzercitivi se temelje na glagolima govorenja i mišljenja kojima se izriče provođenje kakve odluke (imenujem, kažnjavam, ovršujem, naređujem, osuđujem, otpuštam, opozivam, proglašavam itd.). Egzercitiv je valjan ako ga izgovori osoba mjerodavna za provedbu izrečenoga kao predstavnik kakva službenoga tijela i ako se ostvaruje u stvarnoj situaciji (npr. izricanje kazne ili presude ima status egzercitiva samo ako ga izgovori sudac u službenome sudskom postupku).
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)

vrela
 

vrelo naziva: Austin, John Langshaw. 2014. Kako djelovati riječima: predavanja William James održana na Sveučilištu Harvard 1955. Disput. Zagreb.