struna tražilica

image shadow

egzaktna diferencijalna jednadžba

definicija
 

obična diferencijalna jednadžba koja se u implicitnome obliku može napisati kao $F(x,y) d x + G(x,y) d y = 0$, pri čemu je lijeva strana potpuni diferencijal funkcije dviju varijabla ili, ekvivalentno, da $F$ i $G$ imaju neprekidne parcijalne derivacije i $\frac{\partial F}{\partial y} =\frac{\partial G}{\partial x}$

istovrijednice
 

engleski: exact differential equation

ruski: дифференциальное уравнение в полных диференциалах

napomena
 
U modernoj interpretaciji možemo reći da je lijeva strana jednadžbe egzaktna diferencijalna 1-forma nad dvodimenzijskim područjem.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi