struna tražilica

image shadow

efektivna kohezija

definicija
 

vrijednost na dijagramu posmičnih i efektivnih normalnih naprezanja tla koja odgovara odsječku na osi posmičnih naprezanja dobivenom s pomoću pravca posmičnoga sloma

istovrijednice
 

engleski: cohesion intercept in terms of effective stress

simbol
 
$\[c{}'\]$
privitak
 
efektivna kohezija
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja