struna tražilica

image shadow

efektivna doza

definicija
 

zbroj umnožaka ekvivalentnih doza u pojedinim tkivima i težinskih faktora ozračivanja tih tkiva

istovrijednice
 

engleski: effective dose

njemački: Effektivedosis

simbol
 
$E$
jednadžba
 
$E=\sum W_{\text{T}} \cdot H_{\text{T}}$
razredba
 

polje: interdisciplinarne prirodne znanosti
grana: znanost o zračenju
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici