struna tražilica

image shadow

e-leksikografkinja

im. ž. jd.
definicija
 

stručnjakinja koji se bavi teorijom i praksom izrade elektroničkih leksikografskih djela

vrela
istovrijednice
 

engleski: e-lexicographer

njemački: E-Lexikographin

francuski: e-lexicographe

ruski: электронный лексикограф, компьютерный лексикограф

švedski: e-lexikograf, kvinnlig e-lexikograf

poveznica
 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329420
napomena
 
Naziv e-leksikograf u općemu značenju, značenju stručne spreme ili završenoga studija te u množini može se odnositi i na mušku i na žensku osobu. Uz ime ženske osobe navodi se naziv e-leksikografkinja.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)