struna tražilica

image shadow

E-broj

definicija
 

jedinstvena oznaka koja se dodjeljuje određenoj kemijskoj ili prirodnoj tvari čija je upotreba dopuštena kao dodatak hrani

istovrijednice
 

engleski: E number

njemački: E-Nummer

poveznica
 
http://www.ic-ims.com/faq/e-brojevi/e-brojevi.html
napomena
 
E-broj se sastoji od velikoga tiskanog slova E i odgovarajućega troznamenkastog broja. Izdavanje dopuštenja i kontrolu upotrebe E-brojeva obavlja Europska agencija za sigurnost hrane (engl. European food safety authority, EFSA). Primjeri su E-brojeva za regulatore kiselosti E350 (natrijev malat) i E331 (natrijev citrat), za konzervanse E210 (benzojeva kiselina) i E280 (propanska kiselina), za boje E170 (kalcijev karbonat) i E175 (zlato), za gelatore E406 (agar) itd.
razredba
 

polje: kemija
grana: primijenjena kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje