struna tražilica

image shadow

dvovalentni glagol

definicija
 

glagol koji ima dvije glagolske dopune

istovrijednice
 

engleski: divalent verb

njemački: zweiwertiges Verb, bivalentes Verb

francuski: verbe divalent

ruski: двухвалентный глагол

švedski: tvåställigt verb, bivalent verb

napomena
 
Dvovalentni glagoli mogu imati nominativnu i akuzativnu dopunu (npr. slušati, vidjeti, poštovati, baciti, izgubiti, svirati i dr.), nominativnu i genitivnu dopunu (npr. sjećati se, bojati se, čuvati i dr.), nominativnu i dativnu dopunu (npr. diviti se, nadati se, pomagati i dr.), nominativnu i instrumentalnu dopunu (npr. koristiti se, raspolagati, vladati, napuniti, baviti se, ponositi se i dr.), nominativnu i prijedložnu dopunu (npr. brinuti se, misliti, ličiti i dr.), nominativnu i priložnu dopunu (npr. ići, trajati, boraviti i dr.), nominativnu i predikatnu dopunu (npr. postati, praviti se, činiti se i dr.) te nominativnu i rečeničnu dopunu (npr. smatrati, misliti, vjerovati i dr.).
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)